Preventie-adviseur arbeidsveiligheid - Envicas bvba

Preventieadviseur - arbeidsveiligheid

Een preventieadviseur is een wettelijk verplichte functie in een Belgische onderneming.

De personen die deze functie bekleden staan de werkgever bij met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De preventieadviseur heeft onder meer de volgende wettelijk bepaalde taken in verband met:

  • risicoanalyse: het opsporen van gevaren, het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, het opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belasting.
  • advies: in verband met organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van agentia, arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers.
  • administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, het globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, het verzorgen van het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
  • specifieke taken: opstellen van interne noodprocedures, het organiseren van EHBO, het coördineren van werken bij derden

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij deze taken.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!