Due diligence audits - Envicas bvba

due diligence audits

Een volledige en grondige doorlichting voorkomt toekomstige verrassingen.

Bij (internationale) acquisities en verkooptransacties is een due diligence van belang om de risico's en kosten die verband houden met een transactie in kaart te brengen.

De milieu-audit heeft in het algemeen betrekking op: vergunningen, lucht, (afval)water, bodem, afval, asbest, gevaarlijke stoffen, (externe) veiligheid, milieumanagement, etc.

Een audit bestaat meestal uit de volgende onderdelen: beoordelen van documenten, bezoek van de locatie, interviews met medewerkers en het opstellen van een korte en heldere rapportage inclusief kostenramingen.

In de praktijk blijkt dat een goede due diligence verrassingen in de toekomst helpt voorkomen.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!