Expertise Envicas bvbva - Deskundig, feitelijk, technisch of wetenschappelijk advies van een onafhankelijk expert.

expertise

Deskundig, feitelijk, technisch of wetenschappelijk advies van een onafhankelijk expert.

Indien een bedrijf betrokken wordt in een geschillenprocedure kan het de behoefte hebben aan een deskundig, feitelijk, technisch of wetenschappelijk advies van een onafhankelijk expert.

Het deskundigenonderzoek is één der onderzoeksmaatregelen die u in het kader van een minnelijke regeling feiten bezorgt die naar een oplossing kunnen leiden om alzo kosten te besparen van een langdurig juridisch conflict.

Onze deskundigen voeren een expertise steeds in volle onafhankelijk uit. Desgewenst kan u eveneens beroep doen om een bemiddelingsprocedure op te starten waarbij wij steeds uitgaan van de naakte wetenschappelijke feiten.

Als u betrokken bent in een geschil, al dan niet gerechtelijk, doet u er goed aan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen om de mogelijkheden van een arbitrage af te toetsen.

Onze deskundigen kunnen instaan van een zuiver juridische deskundigenonderzoek tot organisatie van een volledige bemiddelingsprocedure.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!