Alle categorieën

  Artikel 34 van 34

«« Eerste « Vorige  | 

Milieuvergunningendecreet bijgestuurd - milieuvergunningenpiek (Actualiteit)

2010/07/01

Het milieuvergunningsdecreet dateert van 28 juni 1985. Het wijzigingsdecreet van 11 juni 2010 stuurt dit decreet bij op enkele belangrijke punten:

  • Indien de vergunningsaanvraag minstens 12 maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn werd ingediend kan de exploitatie blijven doorlopen, ook na het verstrijken van de vergunningstermijn, in afwachting van een definitieve beslissing en dit onder de geldende voorwaarden.
  • Vergunningen die dateren van voor de inwerkingtreding van het decreet blijven geldig tot einde vergunningstermijn of uiterlijk 1 september 2016.
«« Eerste « Vorige  | 

  Artikel 34 van 34