Alle categorieën

  Artikel 8 van 34

«« Eerste « Vorige  |  Volgende » Laatste »»

Nieuwe VLAREM 1 juni 2015! (Actualiteit)

2015/06/01

T.a.v. de exploitant / milieudienst

Juni 2015

Nog 6 maanden!

December 2015 is de deadline voor het VLAREM CLP-omzettingsdocument!

Omwille van de omzetting van de Europese CLP-verordening in de Vlaamse milieuwetgeving zijn er een aantal aandachtspunten die exploitanten met opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen dienen op te volgen. Bij een bestaande vergunning: dienen er nog acties ondernomen te worden? Is een aanpassing van de milieuvergunning nodig? Wordt er voldaan aan de voorwaarden betreffende opslag? Kan de klasse van mijn milieuvergunning wijzigen na 1 juni 2015?

Gevaarlijke producten & brandbare vloeistoffen:

Zo goed als elke bestaande exploitatie klasse 3, 2 of 1 heeft te maken met, al dan niet beperkte, opslag van gevaarlijke producten of brandbare vloeistoffen. Dit kan gaan over stookoliehouders, spuitbusjes, verplaatsbare gasflessen, kleinhandelsverpakkingen, vaste gevaarlijke producten, houders voor gassen of gevaarlijke vloeistoffen, brandstofverdeelinstallaties, motorolie, enz.

Al deze exploitaties worden geconfronteerd met de omzetting van de CLP verordening in VLAREM wetgeving. Tegen ten laatste december 2015 is men o.a. verplicht een CLP-omzettingsdocument op te maken. Men kan hiervoor zelf aan de slag met het VLAREM en de toelichtingsdocumenten van het departement LNE. We geven je hiervoor graag als hulp de link naar deze documenten (zie url: http://www.lne.be/themas/vergunningen/vlarem-en-clp). Zie ook de tabel hieronder ter geheugensteun.

Andere zoeken hulp en schakelen professionele milieuadviseurs in om hun te begeleiden in de omzetting van de VLAREM-rubrieken en het tijdig opmaken van de nodige documenten. Daarenboven melden wij graag dat dit geen grote uitgave hoeft te zijn! Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen.

Het omzettingsdocument is belangrijk omdat men in een andere klasse kan vallen voor de milieuvergunning en zich bijgevolg tot een andere vergunningsverlenende overheid moet wenden om procedurele fouten te vermijden.

Envicas is een geschikte partner voor milieuaangelegenheden en wij volgen de wijzigingen in de milieuwetgeving continu op.

Neem vandaag contact op en beschik tijdig over de nodige documenten!

Geheugensteun

01 JUNI 2015
De CLP omzetting is van kracht in het VLAREM stelsel.

01 DEC 2015
Het CLP-omzettingsdocument ter beschikking houden.

01 DEC 2015
Deadline aanvragen van een milieuvergunning bij klasseverhoging of mededeling kleine verandering voor producten die voorheen niet en vanaf 1 juni 2015 wel indelingsplichtig zijn geworden.

01 JUN 2016
Bestaande opslag: voldoen aan bepaalde strengere opslag voorwaarden, tenzij afwijking.

01 JUN 2018
Bestaande opslag: voldoen aan bepaalde strengere opslag voorwaarden uit 3.2.3.3. van titel II van het VLAREM, tenzij afwijking.

01 JUN 2018
Bestaande opslag aerosolen: voorkomen van projectielvorming en afstandsregels.

01 JUN 2020
VLAREM-conforme inkuiping nodig voor bestaande houders, tenzij afwijking.

Envicas bvba, Begijnhofplein 5 bus 8, 3545 Halen, Tel: +32 (0)11 591 951,
e-mail: info@envicas.be | URL: www.envicas.be  BE0806 202 038

«« Eerste « Vorige  |  Volgende » Laatste »»

  Artikel 8 van 34