Veiligheidscoördinatie - Envicas bvba

Veiligheidscoördinatie

De bouwsector is nog steeds één van de sectoren
met veel en zware arbeidsongevallen.

Een bouwplaats heeft dikwijls een tijdelijk en evolutief karakter en dit brengt de nodige risico's mee.

De toepassing van de modernste werkmiddelen en de aanwezigheid van verschillende intervenanten vergroot de risico's op een bouwplaats.

De Europese richtlijnen hebben geleid tot een Belgische wetgeving waarbij de richtlijn 'veiligheid en gezondheid op het werk' en de bijzondere richtlijn 'tijdelijke en mobiele bouwplaatsen' een belangrijke rol gespeeld hebben.

Veiligheidsbepalingen starten immers al in de ontwerpfase waarbij de wetgever de aanstelling van een veiligheidscoördinator in ontwerp- en uitvoeringsfase voorziet van het bouwwerk.

De veiligheidscoördinator wordt aangeduid door de opdrachtgever en werkt onder diens toezicht. Deze heeft als taak erop toe te zien dat de preventieprincipes worden toegepast tijdens iedere fase van een bouwwerk.

Tijdens de bouwkundige, technische en/of organisatorische keuzen en bij de bepaling van de uitvoeringstermijnen van de werken moet hij/zij instaan voor de coördinatie en zich vergewissen van de integratie door de bouwdirectie of eventueel door de opdrachtgever van de algemene preventieprincipes.

Envicas kan u bijstaan als aangesteld veiligheidscoördinator in iedere fase en zorgt voor voorafgaande kennisgeving, de opmaak van het veiligheids-en gezondheidsplan, postinterventiedossier en de opvolging tijdens de werken.

Veiligheid en gezondheid op het werk!

Download infofiche veiligheid (.pdf)

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!