Compliance audits - Envicas bvba

compliance audits

Een compliance audit helpt uw bedrijfscontinuïteit te verzekeren.

Envicas biedt een onafhankelijke, effectieve en efficiënte doorlichting die uw bedrijf rechtzekerheid en continuïteit verzekert.

Bij de compliance audit wordt nagegaan of uw bedrijf voldoet aan de gewestelijke milieuwetgeving en anticipeert op milieuwetgeving die in de pijplijn zit.

Een compliance audit bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  • beoordelen van documenten,
  • bezoek van de locatie,
  • interviews met medewerkers
  • en het opstellen van een korte en heldere rapportage inclusief kostenramingen.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!