Envicas - Milieu

Milieu

Envicas - Externe milieucoördinatie

Externe milieucoördinatie

U kan op ons beroep doen voor het uitvoeren van de wettelijke taken van de milieucoördinator.
Lees meer

Envicas - Milieuadvies

Milieuadvies

Wij geven strategisch en operationeel advies over milieurelevante verplichtingen in de ruimste zin.
Lees meer

Envicas - Omgevingsvergunning / Milieuvergunning

Omgevingsvergunning / Milieuvergunning

Envicas levert gepersonaliseerd en deskundig advies in de drie Belgische Gewesten.
Lees meer

Envicas - Begeleiding milieumanagementsystemen

Begeleiding milieumanagementsystemen

Wij begeleiden bedrijven bij het behalen van het ISO 14001 certificaat en bieden ook ondersteuning bij de verdere implementatie.
Lees meer

Envicas - Audits

Audits

Gedurende de compliance audit lichten we het bedrijf door met focus op milieu en milieuwetgeving. Tekortkomingen en risico’s worden in kaart gebracht.
Lees meer

Envicas - Asbestinventaris

Asbestinventaris

Sinds 1 januari 1995 is iedere werkgever verplicht om een inventaris op te maken van alles wat asbest bevat in het bedrijf.
Lees meer

Envicas - Sloopinventaris / Sloopopvolgingsplan

Sloopinventaris / Sloopopvolgingsplan

Envicas is geregistreerd als Tracimat-deskundige en kan u bijstaan bij de opmaak van het sloopopvolgingsplan en de verdere opvolging van het project.
Lees meer

Envicas - Opleidingen

Opleidingen

Interesse in een milieugerelateerd opleiding? Wij verzorgen, in house of op locatie, opleidingen op maat mbt diverse thema’s: asbest, milieuwetgeving, ISO14001, …
Lees meer