Op 1 september 2015 startten Envicas en arbeidsgeneeskundige dienst CESI een strategische samenwerking. Het partnership tussen de twee organisaties zorgt voor een diversificatie van het professionele dienstenaanbod (adviezen en opleidingen) op vlak van milieu- en energiebeheer en arbeidsveiligheid. Op die manier wordt een nieuw accent worden gelegd op welzijn op het werk, ecologie en duurzame ontwikkeling.

CESI is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De organisatie voert haar opdrachten uit binnen het kader dat vastgelegd is door de wet van 4 augustus 1996.
Ze verleent bedrijven en organisaties begeleiding bij het beheer van hun preventiebeleid, geeft opleidingen en stelt prestaties voor om het welzijn van de werknemers te verbeteren, vooral op het vlak van gezondheidstoezicht en risicobeheer. De vzw zag het licht in 1968, op initiatief van een groep werkgevers die zich bewust waren van het belang van welzijn op het werk. Vandaag doen 18.000 ondernemingen een beroep op haar diensten. Deze bedrijven, zowel in de overheids- als in de privésector, stellen samen 211.000 werknemers tewerk.