Alle categorieën

  Artikel 3 van 34

«« Eerste « Vorige  |  Volgende » Laatste »»

Energetische keuring airco’s (Actualiteit)

2016/10/04

T.a.v. de exploitant / milieudienst

Oktober 2016

Energetische keuring airco’s

In deze nieuwsbrief trachten we overzichtelijk verduidelijking te geven over de nieuwe regels aangaande de energetische keuring van airco’s en tegen welke datum bestaande airco’s dienen te voldoen aan deze keuringsverplichting. Er is een inzichtelijk stroomdiagram opgemaakt met de oude en de nieuwe regels met vermelding van de overgangsdatums.

De wijzigingen van de periodieke energetische keuring van airco’s, door de VLAREM-trein 2015, zijn van kracht geworden op 5 september 2016. De koelvermogens dienen nu op gebouwniveau opgeteld te worden volgens de nieuwe definitie van nominaal koelvermogen VLAREM II art. 1.1.2. Dit maakt dat verschillende kleine individuele installaties nu wel een keuring nodig hebben. De overgangsdatums tegen wanneer bestaande airco’s (installatiedatum vóór 5-09-2016) een keuring dienen te ondergaan is afhankelijk van het nominaal koelvermogen (Pc), zie hiervoor het stroomdiagram (2,3 of 5 jaar na de inwerkingtredingsdatum 5-09-2016).


Belangrijk is te melden dat deze verplichtingen gelden voor zowel ingedeelde als niet-ingedeelde stationaire koelinstallaties.


De exploitant is niet verplicht om de adviezen en raadgevingen bij het keuringsverslag uit te voeren, maar geven inzicht om energie (en kosten) te besparen.

De exploitant bezorgt een duplicaat van het keuringsverslag aan de eigenaar van het gebouw en beide houden het ten minste 5 jaar ter beschikking van de toezichthouder. (Zie VLAREM II art. 5.16.3.3§3,4°)

De keuring dient sinds 2 januari 2016 door een erkende airco-energiedeskundige te gebeuren en omvat:

  • de controle van de documentatie;
  • de visuele inspectie;
  • de beoordeling van het correcte gebruik;
  • de controle van een aantal werkingsparameters van de airco.

Wat bij verschillende exploitanten in 1 gebouw:

Te lezen in het verslag aan de Vlaamse Regering:

“Wanneer binnen een gebouw een gecentraliseerd airconditioningsysteem gedeeld wordt door verschillende exploitanten zal het volledige systeem in rekening gebracht worden voor het bepalen van het nominaal koelvermogen.
Wanneer er binnen een gebouw meerdere decentrale systemen aanwezig zijn die onder verschillende exploitanten vallen wordt enkel het nominaal koelvermogen bepaald door alle installaties van eenzelfde exploitant in beschouwing te nemen.”

Ingebruiknames nieuwe airco:

Als men een Airco bijplaatst op een gebouw (met op het gebouw reeds bestaande airco’s, al dan niet gekeurd) moet men enkel de nieuw geplaatste airco aan de keuring onderwerpen binnen 12 maanden. Het is niet nodig om dan alle aanwezige airco’s (ook de bestaande) op het gebouw binnen de 12 maanden te laten keuren omdat er een installatie is bijgekomen. Men moet wel voor de bestaande installaties de keuring op gebouwniveau en de respectievelijke datum in het oog houden.

Koelvermogen op gebouwniveau optellen:

Er is een definitie van een gebouw voor deze wetgeving, sinds 2013-05-03, zie bij art. 1.1.2. VLAREM II deel KOELINSTALLATIES:

« gebouw » : een overdekte constructie met muren waarvoor energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen.

Frequentie:

Voor de frequentie van keuring kijkt men op gebouwniveau en zullen de airco’s vallen in 5/3/2-jaarlijks. Het kan voorkomen dat je van een lage frequentie (bv. 5 jaar) overgaat naar een hogere frequentie (3 jaar of 2 jaar), louter door definitiewijziging. Voor deze gevallen kan men ook gebruikmaken van de overgangsdatums 2018/2019/2021 cfr. Het nominaal koelvermogen.

Erkende airco-energiedeskundige:

Sinds 2 januari 2016 mag de keuring enkel nog gebeuren door een erkende airco-energiedeskundige. Om erkende airco-energiedeskundige te worden, moet men over een zekere voorkennis en/of relevante ervaring beschikken, een opleiding van 32 uur volgen in een erkend opleidingscentrum, slagen voor het bijhorende examen en de retributie betalen.

Bronnen:
www.koeljegoed.be
http://www.lne.be/informatie-voor-erkende-airco-energiedeskundigen

Stroomdiagram: Energetische keuring Airco's in het Vlaams Gewest

Envicas BVBA

Download deze Nieuwsbrief (1MB) »

«« Eerste « Vorige  |  Volgende » Laatste »»

  Artikel 3 van 34