Envicas - Blowerdoortest

Blowerdoortest

(luchtdichtheidstesten)

Een blowerdoortest dient op de luchtdichtheid van een gebouw te meten of in opbouwfase te helpen verbeteren. Bij de EPB-berekening wordt de luchtdichtheid van gebouwen automatisch verrekend op 12m³/m² per uur. Dit is een zeer negatieve waarde die dikwijls van de werkelijkheid afwijkt. Indien u een blowerdoor test laat uitvoeren kan deze waarde gebruikt worden in de EPB-berekening en kan het E-peil makkelijk dalen, soms tot wel 10 E-punten. U heeft dus alle voordeel door zo’n blowerdoor test uit te voeren en een beter energieprestatie certificaat (EPC) te bekomen.