Envicas - Externe milieucoördinatie

Externe milieucoördinatie

U kan op ons beroep doen voor het uitvoeren van de wettelijke taken van de milieucoördinator (zoals voorzien in artikel 4.1.9.1.3. van VLAREM), we verzekeren dat alle milieuaspecten en alle wettelijke verplichtingen op een doeltreffende wijze worden behandeld. Onze deskundigen zijn door de Vlaamse minister erkend als milieucoördinator en beschikken over een ruime ervaring als deskundige in diverse sectoren.