Envicas - Milieuadvies

Milieuadvies

Wij geven strategisch en operationeel advies over milieurelevante verplichtingen in de ruimste zin en dit voor de aspecten bodem, water, lucht, geluid, afvalstoffen en energie. Onze dienstverlening kan punctueel of structureel als bijstand van de interne milieucoördinator of milieuverantwoordelijke voorzien worden.