Envicas - Audits

Audits

Gedurende de compliance audit lichten we het bedrijf door met focus op veiligheids- en gezondheidswetgeving. Tekortkomingen en risico’s worden in kaart gebracht. Na de audit maken we een gedetailleerd auditrapport op met een concreet actieprogramma.