Envicas - Legionellabeheersplannen

Legionellabeheersplannen

De verplichting tot het opmaken van een beheersplan is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen en onrechtstreeks eveneens voor de niet-publiek toegankelijke arbeidsplaatsen via het KB Biologische agentia. Het opstellen van dergelijke plannen is een lastige opgave die vraagt om maatwerk en expertise. Dit kunnen wij u bieden, onze consultants hebben een jarenlange ervaring met deze materie in diverse sectoren.