Envicas - Ondersteuning arbeidsveiligheid / preventieadviseur

Ondersteuning arbeidsveiligheid / Preventieadviseur

Arbeidsveiligheid behandelt de vraag hoe je je taak kan uitvoeren op een veilige manier. Preventie is hier van essentieel belang zodat mogelijke risico’s op arbeidsongevallen zoveel mogelijk kunnen worden vermeden. De welzijnswet legt iedere werkgever de verplichting op een welzijnsbeleid uit te werken. Dit beleid is erop gericht om de risico’s in het bedrijf te beheersen door het beperken van de gevaren, het nemen van organisatorische en technische maatregelen om de kans op ongevallen te verkleinen en de schade te beperken bij incidenten.

Bij de realisatie van deze taak hebben de verschillende partijen binnen de onderneming (werkgever, hiërarchische lijn, werknemers en interne preventieadviseur) specifieke taken en verantwoordelijkheden. Envicas kan ieder van hen ondersteunen bij de invulling hiervan. Denk hierbij aan bijstand in ontwikkeling van een veiligheidsbeleid, bijstand bij het opmaken van en implementeren van procedures en instructies, ondersteunen bij het uitvoeren van risicoanalyses, …
De ondersteuningsopdrachten kunnen korte termijn opdrachten zijn, vervangingen of lange duur opdrachten.