Envicas - Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen heeft de Europese Unie in 1992 een richtlijn goedgekeurd waarin de minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften werden opgenomen die van toepassing zijn op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Deze voorschriften werden opgenomen in de Belgische wetgeving door het koninklijk besluit van 25 januari 2001. Ze leggen de verplichting vast om coördinatoren aan te duiden voor bouw-, onderhouds- of herstellingswerven van bouwwerken. De veiligheidscoördinator heeft als taak om gelijktijdige of opéénvolgende activiteiten op de bouwplaats te coördineren zodat ze veilig kunnen worden uitgevoerd.

Envicas kan u bijstaan als aangesteld veiligheidscoördinator in iedere fase en zorgt voor voorafgaande kennisgeving, de opmaak van het veiligheids- en gezondheidsplan, postinterventiedossier en de opvolging tijdens de werken.