Envicas - Ventilatieverslaggeving

Ventilatieverslaggeving

Bij de EPB-startverklaring dient bij nieuwbouwwoningen en ingrijpende energetische renovaties een ventilatievoorontwerp gevoegd te worden. Het ventilatievoorontwerp is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Op het ventilatieplan zal de locatie van het betreffende ventilatiesysteem terug te vinden zijn. Er wordt een voorstel gedaan voor het tracé van de ventilatiekanalen. Dit wordt visueel voorgesteld op het plan. Ook de diameters van de kanalen worden vermeld. Verder worden toevoer, doorstroom en afvoer visueel voorgesteld, samen met vermelding van de nodige debieten.

Bij de oplevering van de ventilatie installatie dient u een ventilatie-prestatie-verslag opgesteld door een erkende ventilatieverslaggever te ontvangen. Dit dient om te controleren of uw ventilatie installatie voldoet aan de door u gestelde eisen. Dit verslag dient aan de EPB- verslaggever bezorgd te worden die dit nodig heeft om de EPB-aangifte op te maken.