Envicas - Sloopinventaris / Sloopopvolgingsplan

Sloopinventaris / Sloopopvolgingsplan

Sinds 5 maart 2018 is het nieuwe VLAREMA 6 van kracht. Deze wetswijziging heeft een belangrijke impact op de sloop/afbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen. Zo wordt een kwaliteitsborgingssysteem voor sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval en afvalstoffen die als grondstof worden toegepast geïntroduceerd. Daarnaast werd het begrip sloopopvolgingsplan ingevoerd ter vervanging van de sloopinventaris.

De sloopinventaris is een oplijsting van alle afvalstoffen die kunnen worden verwacht bij geplande sloopwerken. De inventaris geeft niet alleen aan welke materialen zullen vrijkomen (per categorie afvalstof) maar bevat ook informatie over de verwachte hoeveelheden en de plaats waar deze worden aangetroffen. De sloopinventaris is in Vlaanderen sinds mei 2009 wettelijk verplicht in het kader van bepaalde afbraak- en renovatiewerken en wordt gezien als een belangrijk instrument om het Vlaamse afval- en materialenbeleid te verbeteren.

Het opstellen van een sloopopvolgingsplan is de eerste stap in de traceerbaarheidsprocedure en is vereist indien men voor afvoer van het selectief ingezamelde sloopmateriaal wenst te werken via een erkende sloopbeheerorganisatie om te komen tot een sloopmateriaal met laagmilieurisico-profiel. Het sloopopvolgingsplan heeft als doel een oplijsting te geven van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken alsook aanbevelingen te formuleren voor de selectieve sloop. Op basis van een conform verklaard sloopopvolgingsplan kan de verdere traceerbaarheidsprocedure worden doorlopen.

Envicas is geregistreerd als Tracimat-deskundige en kan u bijstaan bij de opmaak van het sloopopvolgingsplan en de verdere opvolging van het project.