Envicas - Crisismanagement & Business Continuity Management (BCM)

Crisismanagement & Business Continuity Management (BCM)

Crisismanagement is in de hedendaagse context een steeds belangrijker component van het bedrijfsmanagement. Geen enkele organisatie is nog immuun voor een crisis. Crises kunnen in een bedrijf toeslaan onder diverse vormen, zoals een terroristische aanslag, industriële ongevallen, een bedrijfsbrand, zeer ernstige arbeidsongevallen, agressie of bezetting, de recall van een product, of in de vorm van een natuurramp. Welke crisis uw bedrijf ook raakt – productcontaminatie, bomalarm, versperde toegang, ongeval … – hoe beter u vooraf de risico’s hebt ingeschat, hoe efficiënter u de crisis kunt tackelen en de continuïteit en reputatie van uw bedrijf kunt verzekeren.

Een crisisplan, ook wel eens een noodplan genoemd, heeft tot doel om tijdens een crisissituatie de directe schade aan personen en goederen te minimaliseren. Een crisisplan bestaat hoofdzakelijk uit twee grote delen, namelijk een evacuatieplan en een interventieplan.

Een Business Continuity Plan is een plan dat zorgt voor het zo snel mogelijk heropstarten van de businessactiviteit na een crisissituatie. Deze laatste is immers van die aard dat de normale activiteiten van de onderneming geheel of gedeeltelijk onmogelijk zijn.